دوشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۴

هاشمی رفسنجانی؛ 'سوء تفاهمی' که بر طرف شد... بدين ترتيب فردی که بسياری از ايرانيان او را "مرد قدرتمند نظام" و زيرک ترين روحانی سياسی می‌ دانستند، در آخرين حرکت سياسی خود شکست خورد. شايد هنوز برخی از ايرانيان شکست او را نيز توطئه ای پيچيده بپندارند و برخی ديگر نيز او را "سوء تفاهمی بزرگ" تلقی کنند که با انتخابات اخير رفع شد. اما واقعيت اين است که اکبر هاشمی رفسنجانی زيرکی‌ های تاکتيکی پيچيده‌ ای دارد، اگرچه اشتباهات استراتژيک بزرگی نيز داشته است ....مطلبي از زيد آبادي در بي بي سي حرف دل ماست كه ديگر زده شده و لزومي نميبينم كه دليلي براي اين امر بر شمارم كه چرا احمدي نژاد اول شد و هاشمي دوم .

هیچ نظری موجود نیست: