جمعه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۴

خبري از پناهندگي ( 18 + ) !


همه جور اخبار از پناهجوها شنيده بوديم ، اين يكي ديگه تحفه است !

هیچ نظری موجود نیست: