دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۴

دور دوم را نيز تحريم ميكنم

" من در وهله اول اين حرف را که بعضيها گفته اند مشارکت مردم حمايت از نظام و "اصول مقدس و غيرقابل تغيير" قانون اساسی بوده است رد می کنم . "

گفته فوق را آقاي يزدي و در پي واكنشها به نتايج اراء انتخابات بيان ميدارد و تعجب اين حقير از قشر خاك خورده دمكرات و دمكراسي خواه و صاحب نظر اينست كه كمي با سعه صدر به دور و بر خود نگاه كنند .

گويا اين آقايان حرفهاي راهبر ! انقلاب اسلامي را در پاي صندوق و با آن تاكيد جانانانه به فراموشي ميسپارند كه هر كسي ميخواهد انتخاب شود ، ولي بايد يادمان باشد كه راي هر ايراني راي به رئيس جمهوري و راي به نظام ميباشد .

آقاي يزدي مسلما در تمام كشورهاي دنيا مردم به سرنوشت خويش اهميت ميدهند ، حتي براي ما افرادي كه خارج از كشور هستيم و حداقل آسوده از خيل جريانات ضد ارزش و هنجارهاري معمول و رايج كشور ، ولي همين بس كه باز قلب كوچكمان براي ميهن و هم ميهن ميتپد و به آن فكر ميكنيم .

آقاي يزدي روشنفكران جامعه امروز ما معتقدند كه از توده مردم عامي بريده اند و آنها را ره به نيستان است و ره ما چيز ديگر .

انتخاب كاندياتورهاي اين دوره با توجه به دوران هشت ساله حكومت خاتمي و دوران اصلاحات ! چنان با تفكر و تعقل امريكائيها و انگليسيها به نتيجه نشست كه آدم مات و مبهوت ميماند كه فشار از خارج در رفتار سياسي و انتگراسيون سياست ، چه ساده ولي زيركانه به بار مينشيند .

شبكه بي بي سي و سي ان ان بي پروا به كانديداي مورد نظر خود ، علي اكبر هاشمي رفسنجاني راي دادند و چنان در اين چند روز از وي به طرفداري پرداختند كه گويا يك دوران سواري دادن هشت ساله از همين ابتداي راه آغاز شده است .

فشار درون سيستمي نيز به قدري زيبا طراحي شده بود كه راي ها با توجه به تمامي مواضع موجود و اعلام شده توسط كانديداتورها ، بين آنها تقسيم نه چندان عادلانه داشته باشد ، تا انتخابات را به دور دوم بكشاند . گيريم كه در اين جريان باز هم با سخنان كروبي براي به صحنه كشاندن راهبر ! كه زيركانه صورت ميگيرد به عمل نشيند و اينبار نيز خامنه ائي به عنوان منجي و حاكم حكومتي به رسيدگي مجدد گوش فرا دهد و يكبار ديگر شوراي نگهبان را بزرگ نشان داده و از آنها بخواهد كه به امرتخلف در انتخابات رسيدگي كند و در نهايت بدون ثمر خاتمه يابد . چرا كه اينبار قضيه احقاق صلاحيت معين و آن ديگري در كار نيست و حيثيت انتخابات است كه براي سران مهم است .

از سوئي ديگر با ريخته شدن آراء به نفع احمدي نژاد ، با دستور به نيروهاي تحت امر رهبري و يا هرچيز ديگري كه مردم صحبت آن را ميكنند ، تلقين بد حكومت به خواسته مردم خورانده شد و آن چيزي نبود جز اين كه بين بد و بدتر ، بد را انتخاب كنيم و با آمدن احمدي نژاد به عنوان رقيب هاشمي از همين الان صداي بعضيها بلند شده است كه نگذاريد متحجران پا به عرصه حكومت مداري ايران زمين بگزارند و بدين طريق آب را به آسياب هاشمي ريخته و از نتيجه آن آمريكا و انگليس خشنود گردند.

دكتر هرميداس باوند در همان صفحه از بي بي سي بيان داشته است كه : " در صحبتهايی که ميان دانشجويان و سر کلاس و بيرون از کلاس و ميان مردم عادی جريان داشت هيچ چيزی که حاکی از حمايت از اين اشخاص يا مدح و منقبت آنان باشد شنيده نمی شد، آگاهی و شناختی هم نسبت به کارنامه و عملکرد گذشته اين اشخاص وجود نداشت ."

حال بايد پرسيد كه آيا آمدن چنين شخصي به دور دوم چيزي به جز اين امر در اذهان متبادر ميكند كه فقط به نفع هاشمي است و نه چيز ديگر .

قضيه تلقين و ريختن آراء به سوي هاشمي و خلاصه تمامي اين استراژي ، استراژيستهاي امروز ايران نيز براي وجهه ايشان خوشايند نخواهد بود و ايشان بايد بدانند كه مردم اصلح طلب و اصلاح دوست ايران خواسته اند كه روغن كرچك ( يعني شما ) را با شكلات بخورند و آن ديگري را ،از روغن كرچك نيز بد تر دانسته اند ، در نتيجه شما به خود نباليد و اگر ديديد كه آراء شما در هفته ديگر سر از ميليونها در آورد بر خود سخره نگرديد .


هشيار باشيم كه برنامه ريزيها به گونه ائي طراحي شده است كه باز حضور مردم در پاي صندوقهاي راي به رخ آدميان و جهانيان كشيده شود .


مطلب تكميلي : از سايت گويا ( انتخابات در سايتهاي ديگر و صفحه ويژه انتخابات ، قسمت انتخابات در وبلاگ ها ) و خبرگزاري وبلاگشهر ( خبر چين ) و كليه عزيزان وبلاگ نويس و سايتهاي خبري كه به اين مطلب لينك داده اند تشكر ميكنم .

هیچ نظری موجود نیست: