جمعه، تیر ۰۳، ۱۳۸۴


تنها راه نجات مردم

يواش يواش و با توجه به اعلامهاي غير رسمي ، تحريم كننده هائي چون من دارند به اون چيزي كه ميخواستند ميرسند . اگر چه دلم براي هم ميهن و هموطن ايرانيم ميسوزد ، ولي باور داشته باشيد كه تنها راه رسيدن به دموكراسي تحريم و عدم شركت در انتخابات بود كه بايد از سوي عده ائي انجام ميشد تا مملكت و سيستم حكومتيش به گند كشيده شود و آنقدر در اين منجلاب دست و پا زده شود تا به فكر لايروبي اساسي برايش باشند .


وگرنه كه اين حقير نه سر پيازم و نه ته پياز و از آن مملكت هم دور . پس دلسوزيم فقط و فقط به خاطر هم ميهن رنج دار و داغدار است .
در يك مملكت هفتاد و يا هشتاد ميليوني هستند بيست ميليوني كه بروند راي بدهند !


تا فردا صبر كنيد تا مشخص بشه .


داخل پرانتز : اين مطلب به مرور تكميل ميشود

هیچ نظری موجود نیست: