یکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۴

در باره انتخابات ( قسمت چهارم )


انتخابات دوره گذشته رياست جمهوری فرانسه يادتان هست؟"ژان ماری لوپن" از راست افراطی با شعار اخراج مهاجران از کشور، حفظ واحد پول ملی فرانسه (فرانک)، حذف يورو و خروج از اتحاديه اروپايی توانست به همراه "ژاک شيراک" از راست ميانه به دور دوم راه يابد، گرچه در اين ميان "ليونل ژوسپن" چپگرا قربانی شد. اما در دور دوم شيراک توانست 80 درصد آرا را کسب کند تا لوپن افراطی با 20 درصد شکست بخورد.


هشتاد درصد رای شيراک مسلما به اين دليل نبود که او واقعا 80 درصد رای داشت، بلکه به اين علت بود که همه مردم فرانسه از چپ و راست و حتی کسانی که در دور اول رای نداده بودند در دور دوم به پای صندوق های رای رفتند تا فرانسه را از خطر ويرانگر "راست افراطی" نجات دهند.نکته جالب اينکه پيش از انتخابات دور اول رياست جمهوری پيشين فرانسه چپ ها شعار می دادند "به شيراک دزد رای نمی دهيم!"، اما بعد از مشخص شدن نتايج مرحله اول و راهيابی لوپن و شيراک به دور دوم چپ ها شعارشان را عوض کردند و گفتند به "شيراک دزد رای می دهيم!


"قصه انتخابات فرانسه، اين بار گويا برای انتخابات ايران رقم خورده است. من انتخابات جمعه آينده را از انتخابات ديروز بسيار مهم تر می دانم و احساس می کنم اگر ايران را دوست داريم با هر عقيده ای چه چپ و چه راست و چه حتی کسانی که ديروز رای ندادند بايد "سوم تير" به پای صندوق ها برويم و به "هاشمی رفسنجانی" رای بدهيم تا ايران را از خطر "افراطی گری" نجات دهيم.گرچه در اين ميان "دکتر معين" مانند "ژوسپن" قربانی شد.فراموش نکنيم که وظيفه ما در روز جمعه آينده بسيار خطير تر از ديروز است.رای ما به هاشمی رفسنجانی، رای "نه" به افراطی گری و رای به "نجات ايران" است و نه لزوما رای به "هاشمی".غفلت نکنيم!


هیچ نظری موجود نیست: