شنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۴

كاسه روغن كرچك با شكلات و انتخابات ...


اگر چه در انتخابات شركت نميكنم ولي در صورت شركت نيز به احمدي نژاد راي ميدادم چرا كه حداقل با شهامت ميگويد كه ميخوام ايران را به گند بكشم و مسجد درست كنم و ياد بود شهدا را در ميادين تهران درست كنم و عده ائي از آنها را آنجا به خاك بسپارم و خلاصه اينكه جربزه داشتن در گفتن حرفهاي اينچنيني صد البته بهتر است تا با وعده هاي خام و بي محتوا به جوانان - آنان را خام كرد و چند سال سر كار گذاشت .


اگر قرار باشد روغن كرچك بخوريم بايد بخوريم و شكلات را سوپاپ اطمينانش نكنيم . تمام بدبختي ما ايرانيان در طول تاريخ از همين تفكرها بوجود آمده و رشد كرده است .


خيلي ها تصور ميكنند كه من و ما ميگوئيم كه مثلا شما از حق انتخابتان در انتخاب بين روغن كرچك با شكلات و يا روغن كرچك بدون شكلات استفاده نكنيد . نه بابا جان استفاده كنيد اين حق مسلم شماست ولي تبليغ نكنيد !


با اين تبليغات شما ، آدمهاي ديگر نيز پايشان به منجلاب انتخابات باز ميشود و فكر ميكنند كه بايد به توصيه افلاطون براي انتخاب ، فرد انديشمند و اليت را انتخاب نمود كه اگر چه تا اندازه ائي درست است ولي حكم قطعي نيست و شامل مصرف تاريخ ميباشد .


تصور اين را ميكنم كه اگر بخواهند معين را رئيس جمهور كنند ( يا فرد ديگري را ) تا چند وقت ديگر شاهد تفويض حكم رياست جمهوري به دست دستان مبارك رهبر انتصابي انقلاب خواهيم بود و تا كمر خم شدن رئييس جمهور جديد را چه گستاخانه خواهيم ديد كه با تعريف از اصل نظام و حفظ آن با شعارهاي زيباتر از گذشته به روند كارش براي يك دوره چهار ساله ديگر ادامه خواهد داد .


اين را گفتم كه بدانند من نيز چون ديگران نسخه براي عدم شركت در انتخابات نميپيچم ولي حرفم اينست كه آگاهي بدهيم و كسي را به راي دادن تشويق نكنيم .راي دادن يعني شناخت و شناسائي نظام . همين

هیچ نظری موجود نیست: