شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۷

یوروداک


استکهلمیان مطالب خوبی در ارتباط با قرار داد دابلین که منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی انگشت نگاری از پناهندگان ( یوروداک ) شد- نوشته است .