دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

گزارش تظاهرات ٥ ژوئن در مقابل مرکز بازگردانى ترآپل در هلند


روز يکشنبه ٥ ژوئن از ساعت ٥\١ بعدازظهر، تظاهراتى با شرکت حدود ٣٠٠ نفر در مقابل مرکز بازگردانى پناهجويان در ترآپل هلند برگزار شد. اين تظاهرات که با کوشش و ابتکار و سازماندهى مهران معمارى عضو و فعال فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در هلند و با حمايت فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى واحد هلند، سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگى در هلند از جمله حزب سوسياليست هلند، حزب سبزهاى چپ و غيره سازمان يافته بود، مورد استقبال وسيع و چشمگير رسانه هاى گروهى قرار گرفت


هیچ نظری موجود نیست: