سه‌شنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۴

نگاه انتقادي به مسائل ايران ، فرهنگ عامه و تكنولوژي


اين تيتر ، توضيح وبلاگ اين آقاي منور الفكر با پيشنهادات و استراتژيهاي سياسي ناب است ، كسي كه حرف روزمره را با دلائلي كه عنوان ميدارد را نيز نميتواند بزند .


در آخرين عنوانشان آورده اند " بد و بدتر " و نوشته اند : ولی البته معنی رای دادن به رفسنجانی هم اين نيست که او نمايندگی پيدا می کند هرکار خواست از طرف ما بکند. بلکه گروه های مختلفی که الان دارند زير چتر او جمع می شوند بايد بلافاصله پس از پيروزی او شفاف و آشکارا بگويند که در ازای حمايت از رفسنجانی چه چيز از او می خواهند .


خداوكيلي نميشه شما فقط به بحث اينترنت و ساخت وبلاگ و آموزشهاي اينچنيني بپردازيد و در آن مقوله هم پا را از گليم خود درازتر نكنيد . گفته اند كه در وبلاگ شخص ميتوانيد آراء و نظرات خودش را بدهد ولي ديگر اين نيست كه هرچه دل تنگت خواست در باره اش بنويسي و به خورد آدمها بدهي .


بيست ميليون راي داده شده به آقاي خاتمي مگر به جز مطالباتي بود كه مردم طبق گفتهاي خود ايشان ، به صندوق راي تاريخش ريختند ؟


مگر مردم را بلا نسبت ابله فرض ميكنيد كه چنين درخواستهاو نوشتهائي در وبلاگتان ميآوريد . حداقل فقط بنويسيد به هاشمي راي دهيد و دلائل اينچنيني بر آن نشماريد .


خاتمي به شصت ميليون آدم نتوانست جواب بدهد كه حالا رفسنجاني بخواهد در دوره دوم رياست جمهوريش علاوه بر آنهائي كه نام برديد ، به مشاركتي و غير مشاركتي ... جواب بدهد .


بعد هم خواهشمندم مسائل ايران را با مثالهائي كه ذكر كرديد يكي نكنيد چرا كه تفاوتها از زمين تا آسمان است .


( داخل پرانتز ) : حسين درخشان فكر ميكند كه اگر جواب كسي را ندهد ، به آن فرد كم محلي كرده است و من دقيقا تصور ميكنم كه ايشان توانائي پاسخ گوئي به انتقادات سازنده را ندارد و تصورش اينست كه بگزاريد آدمها در باره مطالب من بنويسند و من چيزي نگويم ، به اين شكل معروفيت خودم بالا ميرود .

هیچ نظری موجود نیست: