یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۷

وضعیت پناهندگان ایرانی و افغانی در استرالیا

وبسایت ایرانیان در انگلستان در باره چند ایرانی و افغانی که بعد از مدتها در کشور استرالیا با پاسخ مثبت مواجه شدند مطلبی دارد که میتوانید اینجا بخوانید