دوشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۳

سياست انجماد پناهندگان را مى شكنيم


مصاحبه همبستگى هفتگى با مينا احدى پيرامون ملاقات با كميسارياى پناهندگان سازمان ملل در ژنو و رابطه آن با پناهندگان ايرانى در تركيه .


شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۳

ويالون ( ويلن ، ويالن ) زن روي بام


امسال مراسم نسل كشي قوم يهود(Holocaust) پر رنگ تر از سالهاي گذشته برگزار شد و خاطره ائي كه ميرفت به فراموشي سپرده شود و يا حداقل در كتابها و فيلمها يادي از آن باقي ميماند ، به يكباره موضوع خبري بزرگترين رسانه هاي گروهي دنيا شد و در راس تمامي اخبار جهان به شكل يك فاجعه به ياد ماندني كه نبايد از خاطره ها محو گردد ، تبديل گرديد . همه جا سخن از رفتار نژاد پرستانه نازيها در اين مركز و كشتار هزاران انسان بي گناه ، كه در ميان آنان كودكان و نوجونان زيادي به چشم ميخوردند ، است به شكلي كه تنها سه ماه مانده به پايان جنگ و با نزديك شدن نيروهاي روسي به اين قرارگاه كه در خاك لهستان كنوني واقع شده بود ، تعدا پنج هزار نفر زنده مانده و جان سالم به در برده بودند .


در اين كه درك اين فاجعه براي انسانهاي عصر حاضرو قوه و ذات انسانيت قدري سخت به نظر ميرسد، شكي نيست لذا بايد نگاهي به پيش زمينه تاريخي و مبارزه هيتلر و خاطرات او در كتاب نبرد من و ريشه هاي اعتقادي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي او و هوادارانش داشت . در گوشه ائي ديگر اين مسئله نيز حائز اهميت است كه چرا نسل كشي و قوم ستيزي و يا بهتر بگوئيم جنگ اديان ريشه هاي زندگي انان را به بازي مرگ گرفته و آثار ان پس از گذشت شصت سال ، در قالبهاي نوين ديگري به چشم ميخورد كه بارزترين آن نسل كشيهاي اخير در دارفور( سودان ) و يا كشورهائي چون يوگسلاوي سابق( بوسني و هرزگوين ) نمايان ميگردد ؟

انچه به نظر ميرسد تمامي اين مسائل در هاله ائي از نبردهاي بين مذاهب و اقتصاد سر چشمه گرفته . عدهائي بر اين نظرند كه دنياي معاصر و تك قطبي فعلي ، با پيشرفت سيستم سرمايه داري به رهبري آمريكا اكنون نيز ميتواند به انجام چنين نگرانيهائي دامن بزند و در عمل نيز شاهد انجام ان در گوشه ائي از اين كره خاكي بوديم . افغانستان و گروهك طالبان كه همان عده بر دست پروردگي آنان به دست امريكائيان اعتقاد دارند ، با نسل كشي خود به مدت چهار سال افغانستان را به چنان جهنمي مبدل ساخته بودند كه دست كمي از اين كشتارو قرارگاه معروفش نداشت .

نمونه ديگرآن نيز عراق ميباشد كه روزانه شاهد كشته شدن تعدادي از مردم بيگناه و شهروندان عادي خود ميباشد و نمونه هاي بارز ديگر كه هر از چند گاهي نگاه جهانيان را به خود جلب مينمايد .اگر چه در شكل نوين آشويتس و قرارگاهي وجود ندارد ، ولي در عمل به همان تعداد انسان - و يا بيشتراز آن نيز به ورطه نابودي ميروند .

مطلبي از گفته هاي هيتلر را در يكي از اين سايتهاي اينترنتي ميخواندم كه در يكي از نطقهاي معروفش ، شديدا به يهوديان ميتازد و ميگويد :

"من در طول زندگی ام هميشه پيشگويی می کردم و اکثر وقت ها به من می خنديدند. در مدتی که برای رسيدن به قدرت مبارزه می کردم بيشتر از همه يهودی ها مرا دست می انداختند. مثلا وقتی که قدرت را در کل کشور به دست گرفتم، گفتم من علاوه بر ساير مشکلات، مساله يهودی ها را حل خواهم کرد. تصور می کنم آن يهودی هايی که به حرفهای آن زمان من می خنديدند، حالا دارند بدهی شان را به من پس می دهند؛ البته با حساب بهره ای که به آن تعلق گرفته است. امروز در اينجا می خواهم يک پيشگويی ديگر بکنم. اگر شبکه مالی بين المللی يهوديان، چه در داخل آلمان يا خارج اروپا موفق شود بار ديگر ملت های جهان را به ورطه جنگ بکشد، نتيجه چنين جنگی پيروزی و سلطه يهودی ها نخواهد بود، بلکه به انهدام مطلق نژاد آنها در اروپا خواهد انجاميد."

از اين گفته وي دو مطلب اساسي قابل استخراج است كه اولا چرا هيتلر از به قدرت رسيدن شبكه مالي يهوديان ترس داشته است ؟ و دوم اينكه چرا اين پيشرفت مالي و موفقيت اقتصادي يهوديان را عاملي براي نابودي انان تلقي ميكند ؟

در جريان تاريخ و وقايع آن از آوارگي اين قوم سرگردان اطلاعاتي در دست است كه بيانگر عوامل به قدرت رسيدن انان در پهنه اقتصادي ميباشد . يهوديان و يا بهتر بگوئيم كليميهاي شهروند و عادي در عرصه گيتي با هم پيوستگي هاي خاصي دارند كه از ان جمله حمايت هاي مالي از يكديگر ميباشد . آنان به خاطر همين اوارگي هميشه براي بدست آوردن چيزي در زندگي جنگيده اند و به راحتي چيزي را بدست نياوردند كه بخواهند راحت از دستش بدهند .از اين روست كه اكنون برگترين سرمايه داران دنيا را يهوديان و كليميهاي قدرتمند تشكيل داده اند تا جائي كه عده ائي را براين اعتقاد است كه لابي صهيونيست در همان امريكا به برنامه ريزي در ارتباط با مسائل اقتصادي و سياسي دنيا ميپردازد .

و اما اينكه چرا هيتلر بيان داشت ، "اين شبكه مالي چنانچه قوت گيرد، جهان را به ورطه جنگ ميكشد" نيز جاي تامل دارد كه خونريزيهاي كنوني در عصر حاضر و مجادلات چندين ساله يهوديان و فلسطينيان ، كه دنيا نيز از آن بدون سهم نبوده است تا كجا به پيش خواهد رفت ؟ مسئله چندين ساله و جنگهاي معروف اعراب و اسرائيل تا چه حد با پيش بيني هاي ادلف درست از اب در امده است ويا در شكل كلي آن مسئله مسلمانان و اسرائيل به كجا خواهد انجاميد و آيا جنگها در پشت آن به انتظار نشسته اند ؟
آيا بازماندگان ان حادثه دهشتناك تسلي يافته اند ؟ و يا در پي فرصتي ميگردندتا با اروپا و آلمانيها به وقت خودش تسويه حساب نمايند؟

صداي ويالون زن روي بام و سختيهائي كه در اين فيلم بر يهوديان روا شد را ، چگونه تحمل خواهند نمود ؟ و پاسخي كه براي ان در طي ساليان بعد خواهند داشت ، چه خواهد بود ؟

به هر طريق ريشه يابي و يافتن دلائل اينكه بوجود آمدن چنين كينه توزي در قلب و روح هيتلر و سوزاندن ان همه انسان سر منشاء چه باورهائي بوده است را بايد مورخان با ديد بازتري به قضاوت بنشينند و همراه با ياد آوري اين فاجعه ، تحليل و گفته خود را براي آيندگان روشن نمايند .

از تمامي آنچه كه گفته شد بگذريم ، يك نكته حائز اهميت است و آن اينست كه : به راستی چگونه موجوديست آدميزاد که زمانی جان خود را برای نجات همنوعانش فدا می کند و زمانی ديگر از گرفتن جان همنوعانش لذت می برد؟

جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۳

آشويتس( ز ) و ارتباط آن با امام جمعه بابلسر !


در ارتباط با قضيه آشويتس كه قبلا هم گفته بودم معلوم نيست چرا امسال اينقدر با آب و تاب مراسم يادبودش رو برگزار كردند ، خيال دارم كه چند خطي بنويسم ولي فعلا اينجا رو ببينيد و بخوانيد تا يك پيش فرضيه از نظرات علما داشته باشيد و اين حقير سر فرصت خدمت برسم .

پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۳

قوانين جديد مهاجرت در آلمان و سخت‌گيريها و آسان‌گيريهاى آناز آغاز سال جارى ميلادى قانون جديد مهاجرت آلمان به اجرا درآمده است. تغييراتى كه در اين قانون گنجانده شده مهاجرت به آلمان را از برخى نظرها آسانتر و از برخى نظرها دشوارتر كرده است. براى ايرانيان نيز كه بخشى از جمعيت مهاجر و پناهنده به آلمان را تشكيل ميدهند، اين قانون دربرگيرنده عناصرى است كه طبيعتا بر زندگى آنان تاثير ميگذارد .اصل مطلب

چهارشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۳

امكان عفو عموي به تمامي متقاضيان پناهندگي در سوئد


استكهلميان كه اين خبر را به صورت يك خبر ويژه براي خوانندگانش پابليش نموده ، بيان داشته است كه چهار حزب دست راستي در تلاش هستند تا با دو گروه ديگر ، در پارلمان اين كشور اتفاق نظري در اين خصوص حاصل نمايند .


سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۳

«آشويتس»


چي شده امسال همه ياد فاجعه آشويتس افتادن و اينقدر مسئله رو بزرگ جلوه دادند ؟ غلط نكنم ميخوان يه جورائي پوز المان رو كه قدري تو اروپا دور برداشته رو بزنند و اين هم شده يك دستاويز .


اينجا و اينجا رو ببينيد و دنبال ! بقيش !هم خودتون بگرديد .

دوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۳

توقيف هندی های وارد شده از ايران در پاکستاننيروهای امنيتی پاکستان بيست و نه هندی را در استان بلوچستان برای ورود غير مجاز از ايران توقيف کرده اند.
مقامات محلی ميگويند توقيف شدگان که همگی مرد هستند اواخر وقت شنبه در گذرگاه مرزی تفتان توقيف و برای بازجوئی به شهر کويته برده شدند.
هندی ها به بازجويان گفته اند راهی اروپا بودند که مرزبانان ايرانی آنان را متوقف و وادار ساختند که وارد پاکستان شوند.
هنديها در جستجوی کار در اروپا اغلب از ايران و ترکيه ميگذرند و بسياری از آنان بين راه توسط مرزبانان متوقف ميشوند.منبع خبر

یکشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۳

ياران چه غريبانه رفتند از اين خانهبراساس آخرين آمارهای اداره‌ گذرنامه، روزانه پانزده مهندس و هفت نفر با داشتن مدرک دکترا از کشور خارج می‌شوند و روند فرار مغزها از کشور همچنان سير صعودی دارد. براساس اطلاعات منتشره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سالانه 145 هزار نفر از کشور مهاجرت می‌کنند که 105 هزار نفر آنها دارای تحصيلات دانشگاهی هستند .اصل مطلب از سايت جمهوري خواهان

شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۳

اگر اخراج شوم ، شكنجه ميشوم


اخراج فيروزه كردبچه از سوئد و تبعات اين اخراج در روزنامه هاي استكهلم .


جمعه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۳

پناهندگى در اسرائيل


اسرائيل از كشورهاي امضا كننده كنوانسيون ژنو ميباشد. و مانند ساير كشورها تعهدات بين ‍الملي در خصوص‌ حمايت از كسانيكه بدليل ترس‌ موجه از تعقيب و آزار بخاطر نژاد، مذهب، ‍عضويت در يك گروه اجتماعي معين، يا ديدگاه سياسي حاضر نيستند در كشور خود بمانند را ‍حداقل در كاغذ متقبل شده است .


پنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۳

خبري ديگر از يوروداك


سايت خبري استكهلميان كه از كشور سوئد اداره ميگردد ، هميشه به عنوان يكي از منابع خبري اين وبلاگ در ارتباط با اخبار پناهندگي چه در سوئد و چه در ديگر نقاط اروپا بوده كه البته منظور از دومين مورد بيان و اشاره اين سايت به قوانين متحد الشكل پناهندگي ميباشد .


استكهلميان در يكي از آخرين گزارشات خود مجددا به بانك اطلاعاتي يورو داك اشاره داشته است كه مطالعه آن براي كل پناهجويان در نقاط مختلف اروپا حائز اهميت است .


چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۳

نوشته ائي از يك پناهنده ايراني مقيم افغانستان


ما در حاليكه شهروند درجه دو دانستن سني ها را در ايران استبداد گرانه مي دانيم، قايل شدن چنين درجه‌اي براي شيعه ها در افغانستان را نيز شديداً تقبيح مي كنيم و باور داريم كه دفاع از اين يا آن مذهب بخاطر برآوردن اميال جنگسالاري، عمل ننگين و جنايتكارانه است.


سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۳

ناسازگاري يا سازگاري انديشه شيعي با دمكراسي


خاطر هم هست كه قبلا براي شما عزيزان از دكتر قادري نوشته بودم . حاتم قادري كه در كلاس درسش انديشه هاي سياسي در قرن بيستم رو ميگزراندم ، آدمي است آرام و متين ، كه در اكثر كنفرانسهائي كه برگزار ميكند، متانت طبعش انسان را غرق انديشه هاي مدرن او ميكند . از درجه آگاهي و آپ تو ديت بودن اطلاعاتش نيز هرچه بگويم كم گفتم . براستي كه جامعه ما نيازمند روشنفكراني چنينند ، روشنفكراني كه گرداگرد تخت اتاق خوابشان كتاب باشد .

او در تازه ترين مناظره اش با احمد قابل در ارتباط با ناسازگاري يا سازگاري انديشه شيعي با دموكراسي ميگويد :
انديشه شيعي با دموكراسي سازگاري ندارد، يعني اگر انديشه شيعي را با محوريت امامت در نظر بگيريم، با توجه به نقش امام در بحث فقه و نظارت بر افراد جامعه، اين مطلب با دموكراسي همخواني ندارد .

وي ادامه ميدهد كه : اگر جامعه‌‏اي مي‌‏خواهد به دموكراسي دست پيدا كند بايد انديشه شيعه و امامت به يك وضعيت معنوي تبديل شود.

دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۳

انتقاد سازمان ملل از ايران در ارتباط با پناهندگان افغانرود لوبرز، کميسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، که در حال بازديد از افغانستان است به خبرنگاران گفت مقامات ايرانی "مجبور ساختن پناهندگان به بازگشت به کشورشان" را از حد گذرانده اند .

اصل مطلبلينك امروز

پاسخ قانعي فرد به حسين منور الفكر ( درخشان )

یکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۳

مسئله مهاجرت در اتحاديه اروپافرانكو فراتينى، كميسار اتحاديه اروپا در امور قضايى و داخلى، شخصا با مسئله ى مهاجرت در اروپا در كشور خود يعنى ايتاليا دست به گريبان است و خوب مى داند كه ورود كشتى هاى پناهندگاه آفريقايى به بندرهاى ايتاليا چه دردسرهايى براى اين كشور ايجاد كرده است.

البته مشكل مهاجران اقتصادى فقط به ايتاليا و يا اسپانيا محدود نمى شود و مدت هاست كه اتحاديه اروپا در پى آن است تا خط مشى قانونمندى براى همه ى كشورهاى عضو تنظيم كند و با اين معضل در تمام اين كشورها با يك شيوه برخورد شود.

آنچه مشكل تصميم گيرى را افزايش داده، اين است كه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا هنوز به اين نتيجه مشترك نرسيده اند كه تعريفى عام براى مهاجران اقتصادى پيدا كنند و مشخص سازند كه هر كشورى سالانه چه مقدار مهاجر مى تواند بپذيرد.
يكى از نكات بازدارنده در مورد تصميم گيرى هاى عام در اين مورد آن است كه كشورهايى مثل آلمان بر اين نظرند كه مسئله ى مهاجرت بايد در چارچوب حقوق ِ تصميم گيرى هاى ملى، در پارلمان هر كشور باقى بماند و به هيچ وجه نبايد به مسئله ى اتحاديه ى اروپا تبديل گردد. البته اين نكته در قانون اساسى كشورهاى اتحاديه ى اروپا نيز آمده و مورد قبول اعضاى آن قرار گرفته است.

فرانكو فراتينى بر اين نظر است كه بايد براى كشورهاى اروپايى قانون مهاجرتى عام تصويب شود و خودش نمونه ى مهاجرت به آمريكا از طريق ”گرين كارد”را الگوى خوبى براى كشورهاى اتحاديه اروپا مى داند.گفتنى ست كه در اين شيوه مهاجرت، مهاجران ِ متخصصى كه مورد احتياج كشورها هستند، مى توانند اجازه اقامت و كار براى مدتى طولانى در كشور دلخواه خود را دريافت كنند.


البته فراتينى شيوه ى گرين كارد را فقط يكى از شيوه هاى تنظيم تعداد مهاجران مى داند و بر اين نظر است كه هدف به هيچ وجه بازكردن درهاى اتحاديه اروپا به روى انبوه مهاجران نيست، اما بايد مشخص شود كه دقيقا چه مقدار مهاجر وارد كشورهاى اين اتحاديه مى شوند و به چه دليل. او در اين مورد مى گويد :
”بايد قوانينى براى مهاجرت ِ مهاجران تنظيم شوند و آنها بدانند كه چه حقوق و مزايايى به آنها تعلق مى گيرد و همچنين چه وظايفى در انتظار آنها خواهد بود.”منبع : سايت دويچه وله

شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۳

نوشته ائي از وبلاگ قبلي ام


داشتم مطالب وبلاگ قبلي رو مرور ميكردم كه به يك مطلب جالب به نقل از بي بي سي رسيدم و براي ياد آوري ، خواندنش رو دوباره توصيه ميكنم .

جمعه، دی ۲۵، ۱۳۸۳

خيال تشنه هم راست ميگه


حتماخبر داريد که خيلی ها تکه کلامشان است که ما ايرانيها، ایي سوئديها، آلمانيها و...چه هستند و چه نيستند. حالا اگر از طرف بپرسی که چه ميزان شناخت به موزيک، فرهنگ، زبان و ادبيات اينها داری و يا چند دوست سوئدی داری در جواب می گويد :" آخر اينها فرهنگ دارند؟ تو اسم اين زبان را زبان مي گذاری؟ ما سه هزار سال فرهنگ داريم اينها..." از پيشداوريها که اغلب از ناشناخته ها و نشناختن سرچشمه می گيرد که بگذريم صفاتی هست که واقعا جزو مشخصه های هر مليتی است حال بخاطر موقعيت جغرافيايی، سيستم حکومتی، شرايط اقتصادی باشد يا غيره خود جای بحث دارد .


پنجشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۳

طرح درخشان


حسين درخشان عزيز ما يکی از پديده‌های نادر دنيای سياست است؛ از آن جهت نادر که تقريباً هر نظری که می‌دهد غلط از آب در می‌آيد! مثلاً يادم هست شب انتخابات آمريکا، او دوستانش را دعوت کرد که "برنده‌شدن جان کری را با هم جشن بگيرند"


چهارشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۳

نود درصد پناهجويان پاسخ منفي گرفته اند


سايت استكهلميان ميگويد كه نود درصد از پناهجويان در سال دو هزار و چهار با پاسخ منفي رو برو شده اند . اين در حالي است كه ده سال پيش ميزان اشخاصي كه پاسخ مثبت دريافت نموده بودند ، پنجاه و پنج درصد بوده است .


سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۳

صحت و سقم اخبار پناهندگي در بلژيك و اسپانيا


فرشاد حسينى: خبر بلژيك از سوى يكى از شبكه هاى تلويزيونى هلندى زبان اعلام شده بود. دولت بلژيك هنوز رسما چيزى اعلام نكرده است و اين خبر بر اساس‏ اظهارات شفاهى آقاى پاتريك دووال وزير كشور بلژيك اعلام شده است. خبر مربوط به اسپانيا را دولت رسما اعلام كرده و در كليه رسانه هاى گروهى اسپانيا اعلام شده است.


اين خبر رسما بعد از جلسه هفتگى كابينه دولت در 30 دسامبر 2004 و توسط معاون نخست وزير خانم "ماريا ترزا فرناندزدلاوگا"اعلام شد. خبر اسپانيا كاملا صحت داره و توسط منابع مهم دولتى و خبرى تاييد شده است. و اين موضوع از همين ژانويه سال جارى اجرا ميشود .


دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۳

عكسهاي مونتاژ شده


آهاي ملت ميگن كه اين عكسها از فاجعه سونامي مونتاژ شده است كه بگن خدا اين همه مسلمون رو ميكشه ولي يك بنا رو نگه ميداره !

یکشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۳

بازداشت گسترده مهاجران افغان در ايرانطی دو هفته گذشته در شهرهای مختلف ايران، بويژه مشهد و کرمان، مأموران انتظامی اقدام به بازداشت مهاجران افغان کرده اند که عده ای از آنان دارای مدارک اقامت نبوده و برخی از آنان مدارکی همچون کارت آمايش، کارت ويژه تردد، سربرگ ويژه شناسايی و حتی گذرنامه داشته اند .اصل خبر

شنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۳

رواج يهودی ستيزی در اروپاگزارش وزارت امور خارجه آمريکا، موج تازه يهودی ستيزی را با افزايش شمار مسلمانان در اروپا، تنفر تاريخی نسبت به اسرائيل و يهوديان و همچنين وقايع کنونی اراضی فلسطينی و عراق مرتبط می داند .اصل مطلب

جمعه، دی ۱۸، ۱۳۸۳

موقعيت آمريکا در رقابت جهانی بر سر جذب دانشجويان خارجیروزنامهء نيويورک تايمز اين هفته (۲۱ دسامبر) آماری منتشر کرد که نشان می دهد برای نخستين بار ميزان پذيرش دانشجويان خارجی در آمريکا کاهش پيدا کرده و در عوض اتحاديهء اروپا و کشورهای در حال توسعهء آسيايی نظير چين، هند، کرهء جنوبی و تايوان موفق شده اند دانشجويان زبدهء خارجی را بيش از پيش به طرف خود جذب کنند .اصل مطلب

پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۳

مراحل بررسی ويزای غيرمهاجرت برای شاغلين موقت


عليرغم ملاحظات امنيتی روز افزون پس از حوادث 11 سپتامبر، ايالات متحده كماكان سرزمين فرصت های بيشمار برای هزاران تازه واردی است كه هر ساله به اين كشور می آيند. دولت ايالات متحده علاوه بر رسيدگی به ويزاهای دانشجويی و مسافرتی، ويزاهای غيرمهاجرت برای شاغلين موقت نيز صادر می كند .


چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۳

هوشنگ كلمكاني و مكاني در بلاگ اسپوت !

باورم نميشد كه گلمكاني هم مثل ما فقير و بيچاره ها وبلاگي در بلاگ هاست خودمان داشته باشد .
آدمي با اين همه ثروت و هاستي رايگان !

هميشه وقتي ميديدمش نا خود آگاه ياد آقاي مربوطه مي افتادم ، چرا ؟ خودم هم نميدانم .

سه‌شنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۳

شايد بشه !


سلام رفقا!
من قبول شدم. يعنی پس از شش سال مبارزه ودوبار دادگاه رفتن موفق شدم قوانين ضدپناهندگی دولت المان راشکست بدهم وحق خودم را بدست بياورم. احساس عجيبی است احساس بودن .


باورکنيداگربخواهم همه احساسم را بيان کنم تمام کاغذهای دنياهم کم است. پس ازشش سال زندگی بدون هويت درالمان احساس میکنم هستم.منهم انسانم ومثل انسانهای ديگر حق زندگی دارم.


پس ازشش سال که در مهد دمکراسی درقلب اروپا بدون هويت زندگی کردم وهرلحظه نگران ازدست دادن همان موقعيت موقت هم بودم حالا ميفهمم که ماميتوانيم به انها بفهمانيم که ماهم انسان هستيم وحق زندگی داريم واين حق هرزنی است که ازجهنم کشورهای اسلامی گريخته وخودش را به يک کشور امن رسانده تا انجا بتواند فريادش را بگوش تمام دنيا برساند، که درممالک اسلامی چه جهنمی برای زنها درست کرده اند.


وقتی ازدادگاه پيروزبيرون آمدم تا مدتها باورم نميشد که انهاراشکست داده ام. وتامدتی اصلا نمی توانستم موقعيت خودم را بفهمم. دراين شش سال تجربه های سختی را پشت سرگذاشته بودم هميشه ميدانستم که تمام اين قوانين ضدبشری است که دشمن من وزنانی مثل من است اما هميشه هم ميدانستم که اين قوانين را با همبستگی و مبارزه ميشود شکست داد. شما هم ميتوانيد رفقا، باورکنيد.


محکم به بيدادگاههای انها برويد و سر انها داد بزنيد وبگوييد که امده ايد تا خودتان را به ثبت برسانيد، اين حق شماست ومطمئن باشيد که موفق ميشويد. من حالا ميفهمم که در کنار شما رفقا وبا همبستگی ميشود وجود داشت و ميشود به ثبت رسيد و ميشود همه اين قوانين ضد بشری و ضد پناهندگی را شکست داد.
من به آنها گفته بودم که به ايران برنمی گردم و انها نميتوانند مرا برگردانند واين ان چيزی که شما قاطعانه بايد به انها بگوييد و انها را مجبور کنيد که انرا باور کنند.


ما با همبستگی ودر کنار هم بودن ميتوانيم انها را شکست بدهيم مطمئن باشيد که ميشود ،شما هم امتحان کنيد حتما موفق ميشويد.


دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۳

سرزمين جديد يا تلما و لوئيس


فيلمي از شرايط و زندگي پناهندگان در سوئد و خلاصه ائي از از آن را در اينجا بخوانيد .

یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۳

فرد گرائي

در اين كه وبلاگ جاي عقائد شخصي آدم است بحثي نيست ، ولي خدا كند كه اين تك محوري به ديكتاتور بودن و نظرات يك جانبه و تلقين آن به جمع بر نگردد . امروزه توجيح نمودن اعمال هر شخصي از جمله اعمال و حرفهاي خود كار آساني است و به سادگي ميتوانيم خودمان را با هر وسيله ائي توجيح كنيم اما ....


زماني ميرسد كه نوشته هاي شخصي و تفكرات و ايده هاي ما در دهكده جهاني براي خود جائي پيدا ميكند كه دسترسي آدميان به آن به سهولت انجام ميگيرد و به نوعي براي ديگران به مثابه حرف آخر در ميآيد .

اين مسئله ميتواند بر اساس شانس خدا دادي به يك نفر صورت گرفته باشد و بر عكس از ته مايه هاي دانائي و سواد در فردي صورت پذيرفته باشد . كه باتوجه به آن جامعه خواننده وبلاگها و سايتهاي خبري كه سواد و توانائي نوشتن در اينترنت را ندارند با مشكل مواجه ميسازد .

اين دقيقا مثل آن ميماند كه در ايران صدا وسيما به مثابه عقل كل و خط دهنده براي پنجاه درصد از مردمي تبديل شده است كه نه تنها داراي سواد درست و حسابي نيستند بلكه با پديده خبري و اطلاع رساني نيز كوچكترين الفتي و البته تخصصي ندارند .

منظورم اينست كه عدهائي فقط خواننده و بيننده هستند بدون اينكه مسائل رو تحليل كنند .
اين كه شما ميفرمائيد مثلا بوش احمق است و يا راي دهندگان به ان و يا رضا زاده كم ذهن است و حرفهاي بسياري از اين دست براي عده ائي كه قوه تحليل ندارند خطرناك است ، چرا كه آن عده چيزي از شما نميدانند و مثل همه آدمهائي كه به شما بدون دليل لينك ميدهند و اسم وبلاگتان را در صفحه شان اضافه ميكنند ، حرفهاي شما رو برايش سنديت قائل ميگردند .

به عنوان مثال اگر از شخصي مثل بهنود كه براي آرا و عقيده اش احترام قائلم ، بپرسيم كه چرا از بين اين همه وبلاگ نويس حرفه ائي به شما و فتوبلاگ شما لينك داده است ، شايد هيچ دليلي نداشته باشد جز اينكه بگويند : چون شما وبلاگم را سر و سامان ميدهيد !

وگرنه كه ساده ترين تحليلها نميتواند دليلي بر اين قضيه نشان دهد .
آقاي درخشان عزيز بارها گفته ام و دوباره تكرار ميكنم كه شما با نوشتن چگونه وبلاگ بسازيم به اين شهرت رسيده ايد كه البته جاي تحسين دارد و اين حقير از شما به سهم خود سپاسگزارم ، ولي اينكه چشم بسته و بدون تحليل حرفهاي خالي از بار فرهنگي و سياسي و اجتماعي را بپذيريم قدري دور از عقل و منطق ميباشد .

اين حقير بارها شما را به عنوان پدر وبلاگ نويسي خوانده ام اگر چه خود ميدانيد قبل از شما نيز اين پديده مهم عصر حاضر نويسنده داشته است ، ولي چون حضرتعالي در رشد و نمو آن كمك نموديد به شما اينگونه اسم داده ام و اينگونه لينك . والبته نيازي هم به لينك شما و خيلي از افرادي كه در صفحه ام ( در اين وبلاگ به تمامي انديشه ها از چپ و راست و ميانه رو و افراطي و ... لينك داده شده است ) به آنها لينك داده شده است ندارم .

لياقت آدمها را ميتوان از ميزان آگاهي و سواد و مدارج علمي و تحصيلي و خاك خوردن گذر عمرشان سنجيد .
نقدي بر مقاله دكتر برقعي با عنوان "ستايشگران رضاشاه يا ناآگاهند يا مخالف دمكراسي"


يادم مياد مطلب فوق رو در ايران امروز خوانده بودم كه متاسفانه هر چقدر آرشيو را نگاه كردم موفق به يافتن آن نشدم ، و اينك پاسخي بر اين مقاله توسط دكتر حريري نوشته شده كه توجه عزيزان رو به خواندن آن جلب ميكنم .