یکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۶

کارت شناسائی سوئد


استکهلمیان در ارتباط با شرایط اخذ کارت شناسائی کشور سوئد نوشته است . کارتی که شرایط اخذ آن توسط خارجیان از اوائل سال دو هزار و هفت مشکل و یا به قول این وبسایت دور از دسترس شده است .


جمعه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۶

وضعیت صدور کارت اقامت در سوئد


استکهلمیان میگوید که کشور سوئد در سال دو هزار و هفت میلادی تعداد 67000 کارت اقامت از انواع مختلف صادر نموده وبدینوسیله مجوز مربوط برای زندگی در سوئد به صورت دائم یا موقت داده شده است .


اصل مطلب