دوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۲


دلائل مهاجرت و پناهندگي زرتشتيان


 قريب به دو سال است كه زرتشتيان ايران با پد يده ای نو روبرو شده اند كه در مجالس عاميانه زياد مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . مدتي است كه جمعيت زرتشتي ايران بصورت پناهنده به كشور آمريكا مي روند و بسياری اين مسير را راحت ترين و بي دردسرترين راه خروج از كشور تلقي مي نمايند . ادامه

 


یکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۲


دانماركىها به پناهجويان كمك نكنند


 "برتل هاردر" وزير مهاجرت دانمارک از" لين اسپرسن" وزير دادگستری اين کشور خواسته است تا امکان تشديد مجازات در مورد دانمارکی هايی که به پناهندگان فراری کمک ميکنند تا خود را از دسترس پليس مخفی نگاه دارند را مورد بررسی قرار دهد. او همچنين از رئيس پليس و رئيس اداره مهاجرت دانمارک خواسته است تا پاراگراف معروف شماره 43 در قوانين مهاجرتی دانمارک را کاملا به اجرا بگذارند. بر اساس اين پاراگراف افرادی که به پناهندگان فراری که از مقامات دولتی جواب آخر خود را گرفته اند و بصورت مخفيانه زندگی ميکنند کمک کنند مجبور خواهند شد مخارجی را که پليس جهت جستجو و دستگيری اين پناهندگان متحمل ميشود را بپردازند.

استكهلميان

 

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۲


پناهندگان ايراني در بلژيك


 اينهم آمار ايرانيان پناهنده در بلژيك البته تا سال2002


پراكندگي پناهندگان


 اين جدول حاوي امار و ارقام پناهندگان در كشورهاي دنياست،بين سالهاي 92 تا 2001 .