پنجشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۲


معضل قاچاق كودكان به بريتانيا
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، يونيسف، می گويد هر ساله هزاران کودک از آفريقا، آسيا و اروپای شرقی برخلاف ميل خود به بريتانيا قاچاق می شوند. از اين کودکان به عنوان کارگر ارزان و در تجارت جنسی استفاده می شود. يونيسف در گزارشی آورده که کودکان قاچاق شده وادار به فحشاء می شوند همينطور بدون پرداخت دستمزد از آنان به عنوان خدمه در منازل استفاده می شود و دربرخی موارد هم مجبور به شرکت در جرائم کوچک می شوند.ادامه

چهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۲


بازگشت پناهندگان عراقي


 اولين گروه از پناهندگان عراقی که از زمان سقوط حکومت صدام حسين به طور سازمان يافته به کشورشان برمی گردند، روز چهارشنبه، سی ام ژوئيه، وارد بندر بصره می شوند. ادامه

 

سه‌شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۲


سياستهاى پناهنده پذيرى


سالهاست كشور افغانستان دست خوش جنگ، نارامي ، تضادقوميتها در فرهنگ ، مذهب ...ميباشد.فشار هاي ناشي از فقر اقتصادي و فرهنگي و همچنين پاره اي از موارد بالا باعث مهاجرت و خروج عده اي كثير از اين مردم به اميد يك زندگي بهتر و آزاد تر شده است.
طي سالهاي اخير علي الخصوص از سالهاي آغازين حكومت طالبان اين مهاجرتها رشد فزاينده تري به خود گرفته بود و دلائل اين امر نيز بر همگان مشخص است.
با مقدمه كوتاهي كه در فوق آمد، بايد  اين امر را خاطر نشان كرد كه رفتار با اين پناهجويان و بي خانمانها كه به اميد زندگي بهتر و امنيت بيشتر موطن خود را ترك نموده اند،بايد با اصول بين المللي همخواني داشته باشد.
اين مهاجران با تمامي سرمايه زندگيشان و بر كف نهادن جانشان،هزاران خطر را به جان خريده ،سر مايه هاي خود و كشورشان رادر همان اندازه كه در توانشان بوده  به  قاچاقچيان انسان( يا ميتوان بهتر گفت به اروپا )داده اند و موجبات رشد و شكوفائي اين قاره سبز بودند.كه البته اين امر شامل همه مهاجرين و پناهجويان ميباشد.
اينك پس از گذشت 2 يا چند سال پر از فراز و نشيب با شرايط پناهندگي و در بعضي موارد سرويسهاي نه چندان خوب به ناگاه تصميماتي براي اخراج آنها انديشه ميشود.


كشورهای مهاجر پذير ديروز-اينك در سياستهايشان تجديد نظر به عمل آورده و جملگي در صدد اتخاذ سياستهاي جديد بر مي آيند...يورداك (يا همان بانك اطلاعاتی انگشت نگاري) تا بدين وسيله بهانه اي خوب براي بازگرداندن اين مردمان بي پناه داشته باشند.
كشور انگلستان كه سال قبل با توافق دولت فرانسه حدود يكهزار پناهجو ساكن در كمپ كاله را راهي كشورش ميكند،اينك به شكلي نا باورانه و به بهانه بر قراري امنيت درافغانستان و بدون هيچگونه اطلاع قبلي كه حتي اين پناهندگان توانسته باشند مطالبات خود را كه در يي چند سال اخير با زحمت و كاربه دستش آورده اند را جمع آوري نمايند( يك منفعت ديگر براي قاره سبز )به افغانستان ديپورت مينمايد.
دانمارك نيز به نوعي ديگر و بلژيك همچنين،  احتمالا آلمان و سوئد و ...تا چندي ديگر اين امر را به تحقق خواهند رساند.
شايد حال كه بحث از بازساري افغانستان پيش آمده و قرار است جملگي اين كشورها در اين امر خدا پسندانه!!!! شركت نمايند،باعث اتخاذ چنين تصميماتي بوده,كه البته ميباست عكس آن صادق تر باشد.ويا توانائي اين سرمايه گذارها با استفاده از نيروي كارارزانشان و در ممالك خودشان مقرون به صرفه تر خواهدبود .آنهم سرمايه گذاري در بخش صنايع وابسته و مونتاژ.
موضع حال حاضر بلژيك و بحران پيش آمده براي اين پناهجويان كه حدود يكهزارو اندي ميباشند تنها مشكل سياست پناهنده پذيري اروپا و بلژيك نيست.اعتصاب غذاي خشك و تر نيز شايد تا اندازه اي اين دولتها را مجبور به اتخاذ تصميمات تازه نمايد ولي زود گذر و شامل حال زمان خواهد بود. نشان دادن يك چراغ سبز براي مدت كوتاه و بر له پناهندگان مورد بحث ما نيست ،بلكه بحث بر سر اين است كه دولتهاي آزاديخواه و دمكرات جهان باچه مبنا و بر چه اساسي اولا مواد اعلاميه حقوق بشر را ناديده ميگيرند و ثانيا با توجه به دانسته هاي خودداز قوانين پناهندگي ,چگونه در اين مورد اتخاذ به تصميم گيري مينمايند.
براستي اينها كه خود پايه و ستون اين خيمه شب بازيها رادر دنيا پايه ريزي ميكنند و از طريق بوقهاي تبليغاتي و شبكه هاي خبريشان هر چيزي را به خورد مردم دنيا ميدهند از مسائل ممالكي چون افغانستان ،ايران، سوريه، عراق ،آلباني و ...كشورهاي قاره سياه كه روزگاري جزو مستعمرات و يكي از استانهاي كشورشان بوده بي اطلاعند.( ساده انگاريست )

آقايdewael وزير داخلي بلژيك در آخرين صحبتهايش بيان ميدارد كه از آغاز سال 2004 براي پناهجويان افغان و نه جمله پناهجويان!!!! تصميمات جديدي اتخاذ ميگردد.كه به نظرم كليه عزيزان بايد گوش به زنگ اين قضيه باشند كه دوباره به وعده  نه چندان مناسبي كه هفته هاي قبل از اين جريان  و با دادن يك پاسخ مثبت به چند ايراني داده شد ،اكتفا ننمايند و اين معضل را ،مشكل خودشان كه در حدود سيصد نفر ميباشند ،ندانسته و در بيانيه هاي خود از آن به عنوان يك مشكل و معضل امر پناهنده پذيري و براي تمامي پناهندگان با هر مليتي قلمداد نمايند.
به اميد شنيندن خبرهاي خوش اگر چه ميدانيم ضعيف هميشه پايمال است.يكي به نعل يكي به ميخ!!!


امروزصحبتهاى  آقای Patrick Dewael ، وزير داخلی بلژيک را كه پاسخگوی پرسشهای کميسيون داخلی نمايندگان در مجلس اين كشور ـ در مورد مشکلات مربوط به پناهجويان افغان  خواهد بود را دنبال كنيد آنهم با پيش فرض اين خبر پابليش شده در ‌بی بی سي.دوشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۲


اخراج پناهجوىان افغان از دانمارك


 


مقامات دانمارک متقاضيان پناهندگی افغان را با زور مجبور به بازگشت به افغانستان ميکنند. پس از مذاکرات طولانی  مقامات افغانستان و سازمان ملل  و  توافق در اين مورد دانمارک شروع به بازگرداندن  پناهندگان به افغانستان کرده است. روز سه شنبه هفته قبل يک هواپيمای دربست با نظارت پليس عده اي پناهجوى افغانی را راهی کابل کرده  و تحويل مقامات محلی داده است.تعدادی از اين پناهندگان  قبل از اخراج فرار كرده و مخفی شده اند که همگی انها تحت تعقيب پليس كشور دانمارک و شينگن می باشندو  تقاضای مجدد پناهندگی  از هيچ کشور ديگر درمحدوده  شينگن برايشان امكان پذير نيست ندارند. كشور مذكور از مدتها قبل تصميم به اخراج  پناهجويان افغان به کشورشان را داشت اما بدليل پاره اى از مشکلات در ايجاد تفاهم با مقامات افغانی و سازمان ملل  اجرای آن را به اينده موكول نموده بود.


اخرين تصميمات در مورد اعتصابيون


اخرين خبرهاي گزارش شده از متحصنين حكايت از ديدار يكي از پناهجويان به عنوان نماينده با رياست كميسارياي پناهندگي( pascal smet )دارد.دراين ديدار آقاي پاسكال صحبت از حق اعتراض مجدد نسبت به روند پرونده اين پناهجويان و درخواست دوباره اي جهت اقامت آنها اشاره نموده .


نام برده متذكر گرديد,هر شخصي كه مدت پنج سال از اقامش در بلژيك بگذردو همچنان روند پرونده پناهندگيشان در حال طي شدن  باشد,به صورت اتوماتيك ميتواند در اين كشور بماند و زندگي كنند.


وزير امور داخلي dewael نيز هيچگونه عقب نشيني از مواضع قبلي از خود در ارتباط با پناهندگان نشان نداده اند.


پناهندگي قايقرانان ايران به المان


دو نفر از اعضاى تيم قايقراني كشورايران که براي انجام مسابقه به آلمان عزيمت نموده بودنددر شهر آوگسبورگ Augsburg از تيم ايران جدا شده و از كشور آلمان درخواست پناهندگي کرده اند. اصغر امرالله مجدآبادي سرپرست تيم نيز، در پي شنيدن خبر دچار حمله قلبي شده و  در بيمارستان بستري ميبا شد.


 

یکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۲


پشيمان از بازگشت


 دهها تن از پناهجويان افغان که در طول بيش از يک سال گذشته از کشور های مختلف به کشور شان بازگشته اند، با تجمع در مقابل وزارت امور مهاجرين افغانستان در کابل، از دولت خواستند که به مشکل بی سرپناهی آنان رسيدگی کند.ادامه

 


فقط پاسپورت بلژيكي


خوب يه خبر جالب ديگه اينكه تجمع كنندگان افغان كه در اعتراض به سياستهاي ديپورتي دولت بلژيك از چند روز پيش دست به تحصن زده اند,نه تنها به تمديد مهلت داده شده براي ترك خاك كشور بلژيك اکتفا نمی کنند ,بلكه درخواست گرفتن يك جواب قطعي كه همانا اخذ پاسپورت يا به عبارتي گرفتن nationliteit ميباشد را دارند.!!!!!!


 


حتما بخوانيد


بالاخره خبر تحصن پناهندگان افغان در سايت خبري ايرانيان بلژيك نيز پابليش شد و اميدوارم كه يك به يك سايتها و وبلاگهاي خبري نيز در حمايت از اين پناهجويان دست بكار شوند.
ديشب وقتي به ليست اين منابع خبري افغانستان نگاه ميكردم, يك مسئله برايم حائز اهميت بود و آن اينكه, با توجه به مشكلات عديده اي كه در كشور مذكور وجود دارد ,روشنگران وتحصيلكردگان و حتي قشر متوسط جامه تحصيلي نيز , ميخواهد از طرق مختلف ,نه تنها حرف دلشان را بلكه مشكلات بيشمار افغانستان امروز را به گوش جهانيان برسانند.
آنوقت در كمال بي نزاكتي به آنها بگويند كه دولت به عنوان هديه سفر اقلام و لوازم بنائي و سيم كشي و ...در اختيارتان ميگذارد.
اگر اينجانب نسبت به حقوق و قوانين پنا هندگي يا اصول و مواد اعلاميه حقوق بشر-على الخصوص ماده 13 بي اطلاع ميباشم , لطفا عزيزي مرا راهنمائي كند كه آيا اين هم يكي از اصول و مواد اين حمايتها ميباشد يا مثل تمامي مواردي كه در ارتباط با داستان بي خانماني اين دسته از انسانها كه با خود نام پناهنده را يدك ميكشند , يك چيز جديد و ساخته و پرداخته يك فكر خلاق!!!!!!!!!!!! اين مملكت است .
ظريفي ميگفت از گام اول پناهندگي در اين كشور تا الان ,تصميمشان براي هر فرد , مثل شرايط آب و هوائيشان ميباشد.و الحق كه بهترين كلام همين بود و بس...


 لينک امروز