پنجشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۴

شمار پناهجويان در سال 2004 حدود 4 درصد نسبت به سال پيش از آن کاهش يافتآنتونيو گوترس کميسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت که از 4 سال پيش به اينسو 5 ميليون فراری که 3 و نيم ميليون آن از افغان هستند به کشورشان باز گشتند .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: