یکشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۴

نكات اصلي قانون اساسي اروپا


تا قبل از اينها كه پايمان به دول خارجه باز نگشته بود ، تصورمان از اوضاع چنين وانمود ميشد كه در فرنگ ، مردم با جميع سواد و تحصيلات و علم به عالم قوانين ان را از منظر ميگزرانند لكن اكنون ديديم كه چنين نيست و نيمي از اين جماعت حتي نميدانند كه قانون به اين شكل مرقوم ميگردد و يا غانون نوشتار ميشود . ( قجري بخوانيد )


اين را واقعا عرض ميكنم . شرودر آلماني با زيركي خاصي قانون اساسي اروپا را درپارلمان مطرح كرد و براي ابروي بين الروپائي ! خودش احترام قائل شد .


نكاتي چند از اين قانون را در اين صفحه ببينيد .

هیچ نظری موجود نیست: