جمعه، آبان ۰۹، ۱۳۸۲


قانون مهاجرت المان


دو روز تمام مسئولان امور خارجيان ايالت هاى آلمان در شهر اشتوتگارت، به بحث در زمينه هاى مختلف در اين زمينه پرداختند و مسلما يكى از موارد مورد بحث نيز روسرى معلمان مسلمان در مدارس آلمان بود.

آيا بايد روسرى گذاردن معلمان زن مسلمان را در مدارس همه ايالت هاى آلمان ممنوع اعلام كرد يا نه؟ در پايان، نمايندگان حاضر در اين همايش دو روزه كه در اشتوتگارت آلمان برگزار شد، به نتيجه مشخصى نرسيدند، زيرا هنوز قوانينى در اين مورد به تصويب نرسيده كه بر مبناى آن مسئولان ايالتى بتوانند تصميم گيرى هايى دقيق اتخاذ كنند. اما در زمينه تنظيم قانون مهاجرت، مسئولان امور خارجيان ايالت هاى گوناگون آلمان نظرات مشابهى داشتند و خواستار به تصويب رسيدن قانونى در سطح كل آلمان شدند. آنها بر اين نظر تاكيد ورزيدند كه حتى بخاطر بيش از ۱۵۰ هزار پناهنده ى خارجى اى كه در آلمان بدون اجازه قانونى بيش از پنج سال است زندگى مى كنند، بايد قانونى فراگير هرچه زودتر به تصويب برسد و وضعيت بسيارى را روشن سازد.


اصل مطلب

پنجشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۲


چرا ممالك ميزبان مهاجر ميپذيرند


يکی از فاکتورهای مهم رشد اقتصادی هر مملکت بستگی به رشد نيروی کار آن دارد. در عين حال رشد جمعييت و در نتيجه نيروی کار در کشورهای پيشرفته در رکود بوده است. بنابراين تنها راه برای رشد نيروی کار قبول مهاجر بوده است. در اين راستا رقابت شديدی بين کشورهای پيشرفته برای جذب نيروهای کارمجرب و حرفه‌ای وجود دارد. بزرگترين مغناطيس سرمايه‌های انسانی امريکا بوده است. تعداد کل مهاجرين به امريکا دردويست سال گذشته بيش از ٧٥ مليون نفر و فقط در دهه ١٩٩٠ حدود ١٥٨٠٠٠٠٠ نفربوده است.


کانادا نيز از اين موهبـت استفاده سرشاری کرده است. هر چند که مرغ همسايه برای شهروندهای کشورهای توسعه يافته نيز غاز بوده است و همه ساله تعدادی از نخبه‌های کانادا به امريکا مهاجرت ميکنند ولی تراز مهاجرت به کانادا به علت مهاجرت از کشورهای ديگر به کانادا مثبت بوده است. کانادا فقط در دهه ١٩٩٠ ميلادی بيش از ٢٢٠٠٠٠٠ نفر مهاجر قبول کرده است. شايع است که نخست وزير کانادا اظهار کرده بود که از انقلاب ايران برای هد يه نيروی انسانی تحصيل کرده و ثروتمند به کانادا متشکر است. ولی کانادا فقط بطور پاسيو منتظر مهاجرين با سرمايه مالی و انسانی نبوده است. در سال ٢٠٠٠ در يک برنامه پنج ساله دولت ٥٠٠ مليون دلا ر سوبسيد برای دانشگاهها تصويب کرد. منظور از اين برنامه کمک به دانشگاهها برای تعليم و پرورش نيروی انسانی لازم برای شرکتهای‌های تک و برای شرکتهائی که احتياج به محققين مجرب تراز اول دارند قلمداد شد. باين صورت با اينگونه برنامه‌های آينده نگر هم ازمهاجرت کارشناسان کانادائی جلو گيری ميشود و هم کارشناسان کشورهای ديگر را به کانادا جذب ميکنند و تا کنون در اين مورد موفق بوده‌اند.
نوشته:دكتر حميد زنگنه


چهارشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۲


مقايسه امارى پناهجويان- كشور استراليا


Australia hosted some 25,000 refugees and asylum seekers at the end of 2002. These included nearly 8,500 refugees resettled during fiscal year 2001–2002 (which ended June 30); nearly 4,000 persons granted protection visas during the fiscal year (of which nearly 750 were permanent and about 3,100 were temporary); 8,400 persons remaining on temporary protection visas (TPVs) granted in previous years; applicants in more than 3,900 pending asylum cases; and about 190 persons with temporary safe haven visas.


در پايان سال ۲۰۰۲ ميلادی كشور استراليا پذيراى تعداد ۲۵۰۰۰ پناهنده از كشورهاى مختلف ميگردد،همچنين طى سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ نيز ميزبانی تعداد۸۵۰۰ پناهنده را به عهده ميگيرد.كشور مورد بحث به لحاظ بزرگی و وسعت قابل توجه و همچنين جمعيت كم طى سالهاى اخير از طريق مهاجرت هاى قانونی نيز اقدام به افزايش جمعيت و كمبود نيروى كار و نيروى متخصص نموده است.


بطور كلى قوانين استراليا در ارتباط با اداره امور پناهندگان،طى چندين سال گذشته كه مهاجرتهاى غير قانونى به اين كشور افزايش داشته قدرى مشكل و سختگيرانه تر گرديده است.در اين ميان بيشترين در خواست پناهندگی را در سالهاى گذشته پناهجويان كشور هاى عراق و افغانستان داشته اند.

سه‌شنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۲


اعطاى مجوز اقامت دائم به بيش از پانزده هزار خانواده


ديويد بلانکت وزير کشور بريتانيا روز جمعه اعلام داشت که بيش از ١٥٠٠٠ خانواده پناهنده مشمول اقامت دائم در بريتانياخواهند شد. سخنگوى home office نيز به خبرنگاران اعلام داشت که اغلب خانواده هاى پناهجويانى که تا قبل از ٢ اکتبر ٢٠٠٠ در بريتانيا درخواست پناهندگى کرده و در پروسه هاى فرجام خواهى پذيرش نشده اما هنوز از بريتانيا ديپورت نشدند مشمول اقامت دائم ميشوند. اين طرح تنها پناهجويانى که در بريتانيا داراى محکوميت کيفرى داشته و پناهجويانى که قبلا در کشور ديگر اروپايى درخواست پناهندگى کرده باشند را مستثنى کرده است

اصل خبر

دوشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۲


درخواست غرامت يك خانواده پناهنده از دولت استراليا


وکلاي يك خانواده پناهنده ايراني، که سر انجام پس از مدت سه سال صبر و تحمل و گذراندن زندگي مشقت بار و آواره بودن در بازداشتگاه هاي پناهجويان استراليا، اکنون اجازه اقامت در اين کشور را اخذ نمودند، از دولت استراليا تقاضاي ۷۰ هزار دلار غرامت بدليل انواع آسيبهاى روحى و روانى كه در طي مدت سپرى شده بر آنان وارد شده ،نمودند.

زهرا بدرايي مادر شايان، در يك مصاحبه مطبوعاتي ابراز ميدارد كه به سبب مشاهده صحنه هاي آزار دهنده اي از قبيل خودکشي و لب دوزي در بازداشتگاه ها و اماكن نگه داري از پناهندگان دچار افسردگي شديد شده و ماندن بيش از اندازه در بازداشتگاه، فرزند وى را از فعاليتهاي متعارف اجتماعي كه ساير هم سن و سالان او از آن برخور دار بوده اند، محروم کرده است.
تقاضاي غرامت اين خانواده به دادگاه ارائه شده و نتيجه آن تا سال آينده مشخص خواهد شد.


سياست جمهوري اسلامي براي تشويق تحصيلکردگان ايراني به خروج از کشور


دولت جمهوري اسلامي که در گذشته اي نه چندان دور بازگشت متخصصان مهاجر را به کشور تشويق ميکرد، امروز رسما به سياست صدور نيرو هاي تحصيلکرده روي آورده تا از اوجگيري باز هم بيشتر تنش در بازار کار ايران جلوگيري کند. در گفتگويي با خبرگزاري ايسنا که ديروز انتشار يافت، محمد رضا عارف معاون اول رييس جمهوري صدور نيرو هاي متخصص به کشور هاي ديگر را يکي از هدف هاي برنامه توسعه کشور توصيف کرد.


اصل خبر

جمعه، آبان ۰۲، ۱۳۸۲


از حق پناهندگى قويا جانبداري كنيم


کميته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ايران _ گوتنبرگ همزمان با گشايش جشنواره سينمای در تبعيد، فعاليت گسترده ای را در محکوميت رژيم جمهوری اسلامی ايران و جمع آوری ليست امضاء آغاز ميکند و در دوشنبه ۲۷ اکتبر روز برپايی نمايشگاه عکسهای زهرا کاظمی در سالن هاگبيون، همه پناهجويان و آزاديخوهان ايرانی را در راستای دفاع از خواست رسيدگی به پرونده جنايت قتل زهرا کاظمی و لغو قطعی حکم اعدام و آزادی خانم افسانه نوروزی در ايران و حق پناهندگی در سوئد با شمع های افروخته به اعتراض فرا ميخواند!
زمان: دوشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳ ساعت ۵ بعد از ظهر
مکان: با اسپور ۲ يک ايستگاه بعد از ميدان يرن توريت _ ساختمان هاگا

کميته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ايران_ گوتنبرگ(سوئد)


 


برگرفته از... اخبار روز