شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

سال نو مبارک

اگر این روزا چیزی نمینویسم ولی آمدن عید و آغازی نو مرا مجبور میکند تا این وبلاگ خاک گرفته رو به روز کنم . نوروز چیزی نیست که توانائی از یاد بردنش را داشته باشی و نخواهی که حتی در غربت محترم نشماریش . پس این را بدانید که برایش احترامی بیش قائلم و دو ست دارم که همیشه زنده نگهش دارم.

سال نو بر همه شما مبارک باد . کما کان همه دوستانی را که لینکشان را دارم میخوانم .و خبرهای دیگر را نیز در دیگر صفحات دنبال میکنم. پاینده باشید و سرفراز