جمعه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۴

شما چطور تصميم ميگيرين ؟


آدمها در چند حالت تصميمات مسخره ميگيرن :


اولين اون زماني كه تو ماشينشون نشستن و دارن گاز ميدن و ضبطشون با يه آهنگ شديدا احساسي در حال خوندنه .
دوميش زماني كه از كسي قهر ميكنن و از همه دنيا سير ميشن و فكر ميكنن كه الان آخر دنياست .
سوميش وقتي كه عاشق ميشن و احساساتشون به عقلشون غلبه ميكنه .
چهارميش لحظه ائي كه زير بارون دارن قدم ميزن و ياد چيزائي ميفتند كه نبايد بيفتن .
و اما پنجمين مورد زماني كه بي پول ميشن و همه چيز براشون بي خود ميشه و زندگي رو فقط واسه پول دارها ميبينن .
ششميش وقتي كه ميخوان بخوابن ، اين يكي از اون تصميمات مسخره ائي كه بيشتر وقتا پي گيري نميشه .


بالاخره ما نفهميديم پس آدم چه وقت تصميم درست و حسابي ميگيره ؟

هیچ نظری موجود نیست: