شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۴

٢١ آوريل روز تعيين تكليف با دولت سوئد در خيابانهاى استكهلم


همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد در ادامه فعاليتهاى خود در طول دو ماه اخير و به دنبال تظاهرات ١٥ فوريه در مالمو، داير کردن چادر اطلاعاتى به منظور جلب توجه افکار عمومى و تظاهرات با شکوه اول آوريل در گوتنبرگ سوئد، تلاش و تماس پى در پى با سازمانها و نهادهاى سوئدى، جمع آورى ٢٧٠٠ امضا و توزيع هزاران نسخه از اطلاعيه هاى فدراسيون براى جلب توجه مردم و انعکاس آن در سطح بسيار وسيعى در سوئد، بر اين روند تاثيرات بسيار مثبت گذاشته است .


هیچ نظری موجود نیست: