جمعه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۴

كاشكي تو بودي و .....


درود به روان پاكت اي خوب ما ....


كاشكي تو بودي و ما هنوز آزادي نداشتيم ....

كاشكي تو بودي و سايه استبدات كه ميگويند بر سر ما بود و دلبندانت اينگونه در دنيا آواره نبودند ....

كاشكي تو بودي كه پدران ما ثابت كنند حاضر به خوردن استفراغ خودشان ميباشند ....

كاشكي تو بودي و همان يه ذره آبروئي كه نزد دولتها و مردم ساير نقاط دنيا داشتيم ، پا بر جا ميماند ....كاشكي .......

هیچ نظری موجود نیست: