سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۴

صدور بيرويه ويزاى آلمان


برلين: يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان در جريان نطقى پرهيجان در برابر شوراى رسيدگى به مسئله صدر بيرويه ويزاى آلمان اذعان داشت كه در اين راستا، خود نيز مرتكب اشتباهاتى شده است. وى در نطقش كه بطور زنده از شمارى از شبكه هاى تلويزيونى پخش ميشد، تصريح نمود كه مسؤليت را خود بر عهده گرفته و قصد ندارد كه گناه را به گردن ديگران بياندازد.


فيشر در عين حال دو حزب سوسيال مسيحى و دمكرات مسيحى آلمان از جناح اپوزيسيون را مورد انتقاد قرار داد و متذكر شد كه اين دو حزب سعى در بزرگ و رسوايى آميز جلوه دادن موضوع داشته اند .


هیچ نظری موجود نیست: