دوشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۴

مهاجرت، در صدر شعارهای انتخاباتی بريتانيا


باز هم سوء استفاده از مهاجران و پناهجويان در مبارزات انتخاباتي

هیچ نظری موجود نیست: