یکشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۴

نامه مينا احدى دبير فدراسيون سراسرى پناهندگان به وزير امور خارجه قبرساز طرف فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني و به نمايندگى از هزاران پناهنده ايرانى در سراسر جهان مراتب نگرانى و تاسف خود را نسبت به برخوردها و رفتارهاى غيرانسانى مقامات اداره مهاجرت شما با پناهجويان ايرانى اعلام ميدارم.
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى يك نهاد غير دولتى است كه از سال ١٩٨٩ در سطح بين المللي در دفاع از حق پناهندگى گريخته گان يكي از خشن ترين نظامهاى سياسى دنيا فعاليت ميكند. ما دفاع از حق پناهندگى و دفاع از زندگى انسانى پناهجويان و فراريان جمهورى اسلامى را و تغيير و بهبود وضعيت آنها را مهمترين هدف و فلسفه فعاليت خود در اين عرصه قرار داده ايم .اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: