دوشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۴

لينكها در عالم وبلاگ شهر به چند دسته تقسيم ميشوند :


دسته اول از لينكها كه در كمال احترام و با توجه به ديپلماسي متقابل به يكديگر داده ميشود ، با رضايت و اعلام طرفين صورت پذيرفته و چه بسا دراين صورت از لينك دادن ، وبلاگي نيز خارج از قاعده بازي به اين عمل دست زده باشد و صرفا از روي اينكه مطالب مورد نظرش را در وبلاگي يافته و يا به خواندن آن علاقه مند شده است به آن لينك داده و در اين صورت نيازي به لينك متقابل نيز نديده است .


دسته دوم عموما لينك به وبلاگهائي است كه واقعا در عرض روز توسط نويسنده وبلاگ اصلي خوانده ميشود و به عبارت ديگر نويسنده به نوعي براي خواندن آن وبلاگها ارزش گزاري كرده است .


گروه سوم ، شامل لينك به وبلاگهائي ميگردد كه مبناي آن تصور اين امر است كه وبلاگ خواننده با مراجعه به وبلاگي كه لينكش در آن است مجبور به دادن لينك متقابل خواهد شد و به اين طريق بر ميزان خواننده و شمارشگر وبلاگش افزوده خواهد گرديد .


گروه چهارم آن عده از افرادي هستند كه لينك به وبلاگ را به مثابه بده و بستان مجله اينترنتي ميدانند و در اين راه از انجام سياسي كاري نيز بهره ميجويند .


قسمتي ديگر از لينكها كه به وبلاگ خاصي داده ميشود ، صرفا به خاطر ارزش كاري است كه امكان دارد فردي در انجام خدمتي نموده باشد كه به نوعي ديگران از ان بهره برده باشند .


دسته پنجم از اين لينكها به خاطر قدر داني از كاري كه احيانا نويسنده يك سايت و يا وبلاگ براي طرف مقابلش انجام داده است ، صورت ميپذيرد و نويسنده اصلي شايد كوچكترين اعتقادي به نوشته هاي فرد كمك كننده نداشته باشد . نمونه بارز اين نوع از لينك را ميتوانيم در وبلاگ بهنود ديگر بيابيم !


گروه ديگري از دنياي لينكستان به ارتباطات و روابط دوستانه و پدرو فرزندي و زن و شوهري بر ميگردد كه بالطبع قدري براي معرفي طرفين طبيعي جلوه مينمايد . شادي شاعرانه نمونه بارزي از اين نوع لينكها ميباشد .


فعلا بيش تر از اين به نظرم نميرسد . اگر چيزي به نظرتان ميآيد در قسمت نظر خواهي اضافه كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: