سه‌شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۴

فراز و فرود زندگى پناهجويان ايرانى در آلمانپناهجو اميدوار است در جامعه ديگر، دشوارى ها و فشارهاى قديمى را فراموش كند. اما آيا در كشور جديد بهشت در انتظار پناهجويى است كه گاه در راه رسيدن به مقصد، از گذرگاههايى جهنمى عبور ميكند يا به دام شيادى قاچاقچيان مى افتد؟اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: