پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۴

آسيب هاى روحى و اجتماعى پناهجويان ايرانى در آلمان


پليس جنايى آلمان ميگويد مرد ايرانى ۵۰ ساله اى كه روز سه شنبه چهار دانش آموز آلمانى را در انپتال به گروگان گرفت و خواستار آمدن خانواده اش به آلمان در ازاى آزادى دانش آموزان شد، يك بيمار روانى است اما اين اتفاق پيش از همه اين پرسش را در ذهن بيدار ميكند كه مشكلات روحى و اجتماعى پناهجويان ايرانى در جامعه آلمان چيست و نيازها و فشارهاى عمومى بر آنها كدامند؟


هیچ نظری موجود نیست: