شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۴

پناهندگان در سوئد


عكسهائي از بر پائي يك حركت جمعي در دفاع از حقوق پناهندگي كه به تاريخ بيست و يك آوريل دوهزار و پنج ( دو روز قبل ) درسوئد برگزار گرديد .

هیچ نظری موجود نیست: