سه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۴

تظاهرات نئوفاشيست ها در آلمان


مهم ترين مراكز فعاليت اين حزب در شرق آلمان، در نزديكى مرز لهستان است. اين حزب در اين مناطق از امكانات وسيع ضد خارجى موجود و شرايط نابسامان اقتصادى مردم سود مى جويد و آنها را به مبارزه اى وسيع با خارجيان و همچنين احزاب موجودى كه متهم به دفاع از حقوق خارجيانند، تهييج مى كند .


هیچ نظری موجود نیست: