پنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۸۴

نقد با مغز و حمله به نوشتارهاي بي بنيان شخصي !


ببخشيد كه مجبور شدم قدري نام اين نوشته را با عنواني كه حسين درخشان براي مطلبش انتخاب كرده يكي در نظر بگيرم .


چرا كه ايشان به پاسخي روي آورده اند كه در حقيقت نوشته ائي بر مطلب خوابگرد بوده و توانسته است از آن متن " فيسك كردن " استخراج كند و به بقيه نظراتي كه ترور شخصيتي ايشان را مد نظر نداشته و تنها به ايشان گوشزد نموده بودند كه شما به كار سايت سازي و وبلاگ نويسي خود ادامه بدهيد و به كار سياست و سياست بازي كاري نداشته باشيد ، پاسخي محبت نفرمودند .

هیچ نظری موجود نیست: