پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۴

خبرچين بهتره يا صبحانه
علم بهتر است يا ثروت ؟ (قسمت دوم )


در خبرگزاري وبلاگشهر ما عصر ارتباطيها احترام به جماعت وبلاگ نويس تا به آن حد ادامه دارد كه مديرت علمي با ارتباط دوستانه و آن هم از طريق ارسال ايميل هاي به جا جماعتي را به مشورت ميخواند تا اگر قرار است همدلي و هم صحبتي نيز بر اصل موضوعي واقع گردد ، يكه تاز صحنه و ميدان دار ان نباشد .

در خبرگزاري ما وبلاگيستهاي عصر حاضر اگر قرار به بردن نفعي باشد - با توجه به اينكه خود آقاي زهري و احيانا عده ائي ديگر از دوستان تمامي زحمات را ميكشند - جميع نويسنده ها از آن بهره مند خواهند شد . و اين دقيقا عين حقيت است چرا كه در بعد معنوي آن رايزني هاي انجام شده و قدر داني ايشان از لينك دهنده گان را ديده و خوانده ايم .

در خبرگزاري ما وبلاگشهريها آزادي تا بي نهايتش تعريف شده و برايش چار چوبي در نظر گرفته نشده و مخاطبانش نيز قدر اين آزادي را چه خوب فهميده و بر آن صميمانه احترام گذاشته اند .

در خبرگزاري ما جوانان اهل خواندن و دانستن و فهميدن همياري و همكاري به نحو احسن تعريف شده و انتخاب اخبار بر اساس احترام به منشور كوچكي است كه در سمت راست صفحه امده و همگان خود را ملزم به رعايت آن ساخته اند .

در وبلاگ شهر ما صحبت من و تو نيست ، حرف " ما " ست .

جا دارد كه در اينجا از جناب آقاي فرشاد بيان مديريت سايت محترم گويا نيز درخواست نمايم كه با توجه به تمامي مزيتهاي نام برده شده خبرگزاري وبلاگشهر ، لينك ان را نيز در صفحه گويا اضافه نمايند .


و ... اما قصدم از مقايسه بين خبر چين و صبحانه ، كوبيدن يكي براي ارزشگزاري ديگري نيست ، بلكه هدفم روشن نمودن مديريت دو كار مجزا با كمي تفاوت در ارسال لينكها است . اينكه يك جامعه خبري وقتي با صميميت و مهرباني و صداقت و همكاري همراه باشد ، موفق تر از يكه تازي است كه بدون اهميت به نظرات ديگران ميدان را فقط براي پيشبرد اهداف خود بخواهد .


ادامه دارد ....

هیچ نظری موجود نیست: