جمعه، تیر ۱۷، ۱۳۸۴

مهاجران خارجى و دريافت تابعيت آلمانقانون صدور تابعيت براى مهاجران خارجى در آلمان، كه از تاريخ اول ژانويه سال ۲۰۰۰ ميلادى به اجرا در آمده، براى شمار كثيرى از اين افراد، مفيد بوده است. بر اساس گفته هاى مسئول امر تابعيت خارجيان در آلمان، خانم مارى لوئيزه بك از حزب سبزها، از تاريخ نامبرده تا كنون، تقريبآ ۸۰۰ هزار نفر مهاجر، از تابعيت جمهورى فدرال آلمان برخوردار شده اند .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: