یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۴

فوري ، از وبلاگ مجيد زهري


چون با مردن و مرگ عمدي به هر شيوه اش مخالفم ، خواسته مجيد زهري را در نشر اين خبر جدي ميگيرم . كاري هم به پيشنه گنجي ندارم كه بوده و چه كرده و حالا چه شده است . مرگ چيز بدي است و عمدي بودن مرگ در بازي كثيف سياست بدتر از هر چيز ديگر .


مردم ميتوانند هر كاري بكنند . آنها بايد سرنوشت گنجي و خودشان را مشخص كنند .


اکبر گنجی، در نامه‌ای از طبقه 12 بيمارستان ميلاد خطاب به آيت‌الله حسين‌علی منتظری، نوشت ولايت فقيه، وقتی از فکر به عمل درآمد، چهره غيرانسانی خود را نمايان ساخت و تنها با زوال ولايت فقيه و کنار رقتن مصداق آن، آيت‌الله علی خامنه‌ای مشکل ايران حل خواهد شد.


وی افزود: «به گمان من نافرمانی مدنی مهمترين تاكتيك برای گذار از سلطانيسم به دموكراسی است.» گنجی با وام گرفتن از جمله آيت‌الله خمينی در باره شاه، نوشت: «شعار امروز اين است که آيت الله خامنه‌ای بايد برود.» گنجی نوشت: «اگر هم من كشته شوم، مرگ من، مرگ آزادی، دموكراسی و حقوق بشر نيست. مرگ من ممكن است آبی در كوير باشد و بذرهای آزادی را سيراب نمايد.»

هیچ نظری موجود نیست: