سه‌شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۴

برخورد تمدنها واقعيت دارد؟


حدود ده سال پيش مقاله برخورد تمدن ها نوشته شد و همين مقاله در سال ۱۹۹۶ به كتابي با همين عنوان تبديل شد كه به ۳۲ زبان ترجمه گرديد، و گويا واقعه ۱۱ سپتامبر نظريه ساموئل هانتينگتون را اثبات كرد. حوادث ۱۱ سپتامبر كاملاً بر نظريات ايشان صحه گذارد. جنگ ميان دو دولت همانند قرن نوزدهم و يا ميان دو عقيده همانند قرن بيستم نبود بلكه حمله گروهي اسلامي به سمبل تمدن غرب يعني ايالات متحده آمريكا بود.


اينها اشخاصي هستند كه هويت خود را وابسته به جهان اسلامي مي دانند. اسامه بن لادن نيز از درگيري هاي فرهنگي سخن مي گويد. براي وي جنگ عليه مسيحيان و يهوديان است. البته، اگرچه برخوردي محدود بود پس از ۱۱ سپتامبر . هانتينگتون ياد آور شد كه اين اتفاق نبايد موجب آغاز برخورد غرب و جهان اسلام شود. يك برخورد جهاني واقعي تنها در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه دول و جوامع اسلامي در كنار بن لادن قرارگيرند. در جنگ خليج فارس برخي كشورهاي عرب عليه عراق در كنار آمريكا قرارگرفتند.


با اين حال اكنون تقريباً اكثريت جهان اسلام مخالفت خود را با آمريكا و اسرائيل نشان داده اند كه هر دو آنها نماينده غرب محسوب مي شوند. درگيري ميان تمدن ها خود را ظاهر ساخته است. پتانسيل كافي براي آغاز درگيري وجود دارد. مبارزه فرهنگي در دو منطقه خود را در معرض نمايش گذارده است كه پاكستان و هند و انتقاضه نمونه هايي از آن هستند.


تمامي مسلمانان جهان خود را در انتفاضه سهيم مي دانند و درگيري ها گسترده مي شوند. آقاي هانتينگتون با جمله اسلام مرزهايي خونين دارد بر شهرتش اضافه شد و دلائلي كه براي اين امر برشمرده است را اينگونه عنوان ميكند كه :


" در اينجا عوامل مختلفي وارد بازي مي شوند. يكي از آنها احساسات تاريخي مسلمانان و بويژه اعراب است كه خود را استثمار شده توسط غرب مي پندارند. عامل ديگر كينه اي است كه به واسطه سياستهاي غرب به ويژه در رابطه با حمايت آمريكا از اسرائيل ايجاد شده است. عامل ديگر هرم جمعيتي جهان اسلام است. جمعيت بين ۱۵ تا ۳۰ ساله بيشترين جمعيت را در اين كشورها تشكيل مي دهد. آنها در خانه خود كار پيدا نمي كنند و لذا به اروپا مهاجرت مي كنند. برخي گروههاي اسلامي آنها را جذب مي كنند، القاعده پول خوبي پرداخت مي كند "


او در ادامه بيان داشته است كه : اروپايي ها هنگامي كه هرم جمعيتي شان شبيه جهان اسلام بود يعني يكصدسال پيش، بسيار خشن بودند. قتل عام جنگ جهاني اول تنها به اين دليل بود كه مردان بسياري براي كشته شدن وجود داشتند. نبايد اين عامل را از نظر دور داشت. در سال ۲۰۲۰ اين هرم كاهش يافته و اين تغيير باعث خواهد شد كه ايجاد روابط صلح آميز با جهان اسلام ساده تر شود.


به نظر شما با آنچه كه نظرات ساموئل هانتينگتون خوانده ميشود و مطابقت آن با حوادثهاي اخير از قبيل ترورهاي شخصيتي و بمب گذاريهاي خونين در كشورهاي اروپائي و در كل برخورد اين دو تمدن بعد از يازدهم سپتامبر ، - نظريه برخورد تمدنها به حقيقت ماهوي خود نزديك شده است ؟

هیچ نظری موجود نیست: