شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۴

پناهندگان روي لبه تيغ

روزنامه ها هفته ی گذشته در بلژيک خبر از تحقيق و پژوهش بر روی پناهندگان برای يافتن ارتباطی بين آنها و گروه های تروريستی بين المللی خبر دادند.

اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: