جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۸۴

خبرچين خوبه يا صبحانه
علم بهتره يا ثروت ؟

خبرچين يا صبحانه ؟


خواستم قسمت سومي هم بر دوقسمت قبلي بنويسم كه البته خواهم نوشت ، ولي اگر براتون ممكنه شما هم نظر خودتون را در اين ارتباط بيان كنيد تا ببينم كه خوانندگان اين دو جامعه خبري و اطلاع رساني تا چه حد به ارزشگزاري براي اين منابع رسيده اند .

هیچ نظری موجود نیست: