سه‌شنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۴

بانكهاى اطلاعاتى و نقش آنها در پذيرش يا رد درخواست پناهجويانسالهاست، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در تلاش اين ميباشند كه، راه را بر مهاجران غير قانونى ببندند. در اين ميان آنها به نعمت بكارگيرى يك بانك اطلاعاتى بنام EURODAC در اين زمينه به پيشرفتهاى چشمگيرى دست يافته اند .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: