سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۴

ايران و چين در صدر فهرست پناهندگى ملل متحدنام ايران، چين و سومالى در صدر جدول كميته پناهجويان سازمان ملل متحد قرار دارد.سخنگوى دفتر امور پناهندگان ملل متحد UNHCR)) ۱۰ شهريور با اعلام اين جدول تصريح كرد آمار پناهندگانى كه تلاش مى كنند به كشورهاى توسعه يافته و صنعتى اروپاى غربى، آمريكا و ... بروند در نيمه دوم سال ۲۰۰۴ كاهش بسيار قابل ملاحظه اى يافته است.اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: