دوشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۴

پناهندگي در كانادا


سالانه ٢٠ تا ٢٥ هزار پناهنده وارد كانادا ميشوند. به گفته مقامات دولتى كانادا سالانه ٢٧٠ هزار مهاجر و پناهنده ميپذيرد كه ١٠ درصد آنان را پناهندگان تشكيل ميدهند. يكى از دلايل پذيرش مهاجر و پناهنده در كانادا مسئله كار است .


هیچ نظری موجود نیست: