پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۴

زنان در قوانين پناهندگي


زنان اکثريت پناهندگان دنيا را تشکيل ميدهند. بر اساس گزارش کميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، ٨٠ درصد جمعيت پناهندگان دنيا را زنان و کودکانشان تشکيل ميدهند،اين رقم در بعضى کشورها به ٩٠ درصد ميرسد .

هیچ نظری موجود نیست: