شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۴

جلسه پالتاكي فدراسيون پناهندگي شاخه سوئدگفت وشنود با مسئولين فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در پالتاك
ادامه مطلب در ارتباط با تاريخ برگزاري جلسه

هیچ نظری موجود نیست: