دوشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۴

شخص مهم است يا گفته اش ؟


سايه آبي ، دوست وبلاگ دار و نويسنده گرامي مطلبي نوشته است كه هم گوياي نظرات خود ايشان و هم نقدي بر نوشته اين حقير است .


در آن مطلب اصلا من ميخواستم كه بحثم را به شخصيتها برسانم . سياسي بودن و يا غير سياسي بودنش براي كم اهميت بود . اتفاقا خود من هم هميشه معتقدم كه بايد براي گفته ارزش قائل شد نه شخصيتها ! ولي ته دل با اين شعار داده شده راضي نخواهم شد و براي آن تنها دليلي كه دارم اينست :


مگر ميشود به حرف كسي گوش كرد ، بدون اينكه دانست آن شخص داراي چه ويژگي هاي است ؟ حرف قشنگ را خيلي ها ميتوانند بزنند ولي آيا بايد بدون در نظر گرفتن هويت وجودي وي مورد تحليل قرار گيرد ؟

هیچ نظری موجود نیست: