چهارشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۴

پناهجويان بيشتر به كدام كشورها ميروند


شمار متقاضيان پناهندگان سياسي در سال‌هاي ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ در كشورهاي مدرن حدود ۲۲ درصد كاهش داشته و در اين ميان درخواست پناهندگي سياسي در ايالات متحده كه مقصد نخست پناهجويان سياسي در سال ۲۰۰۳ به‌شمار مي‌رفت در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۹ درصد كاهش يافت .


هیچ نظری موجود نیست: