شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۴

نگاهی به قاچاق کودکان در سطح جهانقاچاق اطفال به معنای حمل و نقل کودکان برای کار اجباری، سوء استفاده جنسی و ديگرعمليات غير قانونی توصيف شده است .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: