پنجشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۴

مخالفت سه سازمان بزرگ با اعطاي عمومي حق پناهندگي


سازمانهاي صليب سرخ ، نجات كودكان وسازمان عفو بين الملل در سوئد با اعطاي عمومي پناهندگي به پناهجويان مخالفت كردند !


هیچ نظری موجود نیست: