سه‌شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۳

بي تدبير

خواستم به اين مطلب جناب آقاي IQ البته به قول يكي از دوستان دنبالكي هم بفرستم كه ديدم طرف تهي و بي ارزش
تر از اين حرفهاست كه درد پناهندگي را كشيده باشد و آنها رو به مفت خور تعبير نكند .


جدا كه ايكاش اين آقاي بي تدبير : خودش به كارهاي وبلاگي و اينترنتيش برسد تا به نگاههاي خام و تهي از ارزش و انتقاديش به مسائل سياسي و اجتماعي و يا حداقل بفهمد كه چي ميگويد ! اميدوارم اين حرف به آقاي باقر زاده از حزب جمهوري خواهان كه خود ادعا دارد پناهنده است بر نخورده باشد و اين را به حساب بچگي ايشان بنويسد .


آخر آدم نميتواند هم از كيسه بخورد و هم از آخور
نكته تكميلي : علي تمدن عزيز هم ازين آدم بي تدبير شكوه داشته است . يك نكته ديگر را هم اضافه كنم و آن اينكه در زمان كمك به سينا مطلبي براي پناهنده شدنش به يكي از اين كشورهائي كه مفت ميدهند تا پناهنده ها بخورند ، چرا خودت را به آب و اتش زدي ؟

هیچ نظری موجود نیست: