دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۳

چرا ما پناهنده ايم!در سفرى که هيئت فدراسيون به شمال سوئد داشت اسماعيل مولودى بهمراه احزاب سوئدى( حزب چپ، سوسيال دمکرات، حزب مرکز و حزب محافظه کار) بحث و جلسه اى در فولکت هوس شهر بودن شرکت کرد و در مورد ايران و ايرانيان پناهجو در سوئد سخنرانى کرد. که روزنامه مشهور شمال سوئد بنام ان اس د قسمتى از آنرا در همين روزنامه بتاريخ ٣١ ژانويه ٢٠٠٥ به چاپ رسانده. اکنون ترجمه فارسى سخنرانى را ميخوانيد .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: