دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۳

يهودي سرگردان !


امروز وقتي اين خبر رو خوندم باور كردنش برام خيلي سخت بود ، ولي مثل اينكه داره اتفاق ميفته !


" آريل شارون نخست وزير اسرائيل فرمانی را که متضمن خروج مهاجران يهودی از نوار غزه و چهار يهودی نشين کرانه غربی تا بيستم ژوئيه سال جاری است امضاء کرده است.پيشتر کابينه آقای شارون بر طرح او برای خارج ساختن مهاجران که شمار آنان به حدود هشت هزار و پانصد نفر ميرسد صحّه گذاشته بود . اين طرح با هفده رای موافق در مقابل پنج رای مخالف تصويب شد. بعضی از مهاجران گفته اند عليه اجرای اين طرح اقدام خواهند کرد.کابينه اسرائيل در جلسه امروز خود همچنين تغيير در مسير ديواری حراستی را که اسرائيل بين قلمرو خود و کرانه غربی ايجاد ميکند، صحّه گذاشت .هدف از اين تغيير آن است که اراضی فلسطينی کمتری زير مسير اين ديوار برود و ميزان آن که در آغاز شانزده درصد برآورد ميشد به هفت درصد کاهش داده شود.
رهبران فلسطينی ميگويند اسرائيل با ايجاد ديوار ميخواهد ضمن تصرف اراضی فلسطينيان مرز آينده خود را با کشور آتی فلسطينی نيز مشخص سازد .در همين حال امروز گزارش رسيد که سربازان اسرائيلی به سوی يک گروه از فلسطينی ها که گفته ميشود به قاچاق اسلحه از مصر به غزه مشغول بودند شليک کردند که به گفته منابع اسرائيلی به مجروح شدن چند فلسطينی منجر شده است. "


هیچ نظری موجود نیست: