جمعه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۳

كودكان خانواده هاى مهاجر ايرانى و مسئله فراگيرى زبان مادرى


در بسيارى از كشورهايى اروپايى، تلاش بر آن است كه كودكان خانواده هاى مهاجر، علاوه بر زبان كشور ميزبان، تسلط خود بر زبان مادريشان را نيز حفظ كنند. خانم شهلا طاهرپسند كه از آموزگاران زبان فارسى در سوئد است و در برنامه ريزى نخستين همايش معلمان زبان فارسى اروپا در شهر وين نيز سهيم بوده است، در گفتگويى با صداى آلمان از جمله وضعيت زبانى كودكان ايرانى به ويژه در سوئد را مورد ارزيابى قرار داده است .


هیچ نظری موجود نیست: