یکشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۳

هزينه تحصيل در آمريکا


داشتن مدرکی از يک دانشکده آمريکايی هنوز هم خواستنی ترين چيز در دنياست. اما سخت تر از اخذ پذيرش از آنجا، يافتن راهی برای تامين هزينه هاست .


هیچ نظری موجود نیست: